Dansk som fremmedsprog – Gratis sprogundervisning for udlændinge

0

I 1970’erne, kom de første tyrkiske immigranter til Danmark – de kom som gæstearbejdere for at tjene penge, og havde derfor ikke tid til at gå i skole. Dette var grundlaget for, at Danmarks største sprogskole, IA, blev grundlagt. IA sprogskole startede som en morgen- og aftenskole og en weekendskole, så immigranterne kunne få sprogundervisning i dansk som fremmedsprog uden for deres arbejdstid. Skoletiden var på den måde tilpasset dem og deres tid og behov. Immigranterne og underviserne fik på daværende tidspunkt et jævnbyrdigt forhold, da underviserne også lærte tyrkisk samtidig med, at immigranterne lærte dansk. Dette jævnbyrdige forhold gør sig også gældende i den sprogundervisning, der eksisterer i dag hos IA sprogskole. Mange af gæstearbejderne besluttede sig for at bosætte sig i Danmark sammen med deres familier, og derfor blev familiemedlemmerne også undervist i dansk. Underviserne i IA blev de første i Danmark til at sprogundervise i det danske sprog. Derfor udviklede de egne metoder, hvor de skrev egne lærebøger og forskede i dansk, som fremmedsprog.

Sprogundervisning i dag

I dag kommer udlændinge til Danmark af mange forskellige årsager. Der er derfor også mange flere personer, der vælger at få undervisning i dansk som fremmedsprog. De studerende er vidt forskellige – de har forskellige nationaliteter, arbejder i vidt forskellige brancher eller læser på forskellige uddannelser. De udlændinge, der ønsker at få sprogundervisning kan tage kurser på nettet, i klasselokaler, på arbejdspladser, og på forskellige uddannelsessteder.

Grundet de mange udlændinge, der ønsker at lære at tale og skrive det danske sprog, findes der i dag også flere sprogskoler. Underviserne på sprogskolerne er uddannet i at undervise i dansk som fremmedsprog, og de kan tilmed snakke elevernes modersprog, så ingen forvirring opstår, og elev og underviser altid vil kunne kommunikere med hinanden.

Det er helt klart størstedelen af alle voksne udlændinge, der kommer til Danmark, som har ret til gratis sprogundervisning i dansk som fremmedsprog. Det hænger sammen med, at danskundervisningen er et led i et integrationsprogram, som indebærer retten til undervisning inden for en 5-årig periode.

Disse personer kan modtage gratis danskundervisning

Personer, der kommer til Danmark for at arbejde, studere, ledsage en ægtefælle eller tjene som au pair, kan tilmelde sig gratis danskundervisning. Ligeledes kan flygtninge eller personer, der er en del af en familiesammenføring med personer, med oprindelse uden for EU/EØS også tilmelde sig gratis danskkurser.

Dog skal alle, der ønsker at modtage gratis sprogundervisning i dansk som fremmedsprog, være fyldt 18 år, have et dansk CPR-nummer, have opholdstilladelse eller et fast og lovligt ophold i Danmark.

Share.

About Author

Leave A Reply