Sådan undgår du at blive snydt på nettet

0

Vi handler mere og mere på nettet, og det er ofte en rigtig god måde at finde usædvanlige varer på, eller købe modevarer billigere. Samtidig er det ofte nemmere at handle på nettet, hvis du for eksempel bor i en mindre by, eller ikke har så let adgang til fysiske butikker.

Der er dog også nogle faldgruber, når du handler på nettet, og hvert år oplever mange danskere svindel. Derfor giver vi dig her et par tips til sikker e-handel, så du undgår at blive snydt.

Virksomhedens kontaktoplysninger

Ærlige webshops er som regel interesserede i at yde den bedst mulige kundeservice, så du vil nemt kunne finde virksomhedens kontaktoplysninger på siden – og ikke bare en anonym kontaktformular. Se efter en dansk mailadresse og et dansk telefonnummer, som du kan kontakte butikken på.

Nogle af de større firmaer har dog nogle gange hovedkontor i for eksempel Sverige, så her kan du risikere, at der ikke står danske kontaktoplysninger, selvom siden er god nok.

Lyder siden dansk

Fordi ikke alle virksomheder har kontorer i Danmark, kan du med fordel overveje, om siden alligevel lyder dansk og dermed administreres af danskere. Mange svindelsider er nemlig ikke administreret af danskere, og de er derfor meget dårligt oversat fra engelsk. Du vil kunne genkende engelske ord og formuleringer, og nogle steder vil sproget måske slet ikke give mening.

E-mærket og Trustpilot

E-mærket er din sikkerhed for, at siden er troværdig, og e-mærkede sider bliver jævnligt kontrolleret af e-mærket. Dog kan e-mærket nemt kopieres ind på siden som et billede, så sørg for at trykke på ikonet på siden, og se, om du bliver ledt videre til sidens certifikat.

Det er også altid en god idé at slå siden op på Trustpilot og læse andre kunders anmeldelser. Du skal dog aldrig stole på enkelte meget negative eller meget positive anmeldelser, så dan dig et indtryk af kundernes generelle oplevelse. Hvis siden ikke er på Trustpilot, kan du prøve at finde den på Facebook og se, om der er anmeldelser eller opslag på væggen, der giver virksomheden troværdighed.

På Trustpilot skal du dog være opmærksom på, at svindelsider nogle gange overtager domæner, som har været brugt til en anden side før. Derfor kan den gamle side have gode anmeldelser på Trustpilot uden du kan se, at siden senere er blevet overtaget af nogle andre.

Virksomhedens CVR-nummer

Alle danske virksomheder skal have et CVR-nummer, og det har svindelsider som regel ikke. CVR-nummeret skal være synligt på hjemmesiden, så kig efter det – det står ofte i bunden af siden sammen med virksomhedens kontaktoplysninger. Hvis du finder et nummer, kan du slå det op på CVR.dk for at tjekke, at CVR-nummeret er ægte.

Share.

About Author

Leave A Reply