Skal man få kastreret sin kat?

0

Helt basalt er svaret JA, med mindre du har en avlskat. Derudover afhænger det selvfølgelig af de faktiske forhold, du og din kat lever under. Bor man på landet og har udekatte, der først og fremmest bruges til at holde musebestanden nede, så kan det give god mening at lade katten beholde sine reproduktionsorganer. Bor man derimod i byen og har en kat, der enten helt eller delvist er indekat, så kan det stærkt anbefales, at man får katten neutraliseret.

Hvad betyder neutralisation?

Kastration er fjernelse af hankattens testikler. Operationen foretages af en dyrlæge og foregår under fuld narkose. Sterilisation er når der er tale om hunkatte. Her er det et lidt mere indgående indgreb, da hunnens reproduktionsorganer jo sidder indvendigt. Men hvis ellers katten er sund og rask, bør der ikke være nogen nævneværdige bivirkninger ved operationen.

Gode grunde til neutralisation

En ukastreret hankat er i bogstaveligste forstand i sine lysters vold. Den er næsten 100% styret af sine hormoner, hvilket kan forklare, hvorfor disse kattes stofskifte er op til 20 procentpoint bedre end en neutraliseret kats. Det er tal, der dækker over, at en kønsmoden hankat i parringssæsonen kun har tanke på at finde og bedække en hunkat. En af måderne en hankat forsøger at tiltrække kønsmodne hunkatte er ved at strinte med urin i dens territorium. For en indekat kan det sagtens være midt i din dagligstue. For en ikke-kastreret hankat er det en særdeles ram lugt, der er vanskelig at fjerne og rædsom at leve med.

Hvad skal jeg gøre bagefter?

Har du fået din kat neutraliseret, så husk at den grundet nedsættelsen af stofskiftet har brug for diætmad lavet specielt til kastrerede katte, da den ellers risikerer at blive overvægtigt. Overvægtig er om muligt endnu farligere for dyr end for mennesker. De bliver mere udsat for sygdomme og dårligdomme (dette kan for eksempel være i form af ekstra belastning af led), og de lever generelt kortere end deres normalvægtige artsfæller. Du kan få mere information om neutralisation af katte her.

Share.

About Author

Comments are closed.